Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Bến xe Bãi Cháy

 Địa chỉ: QL279, Khu 1, P.Giếng Đáy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin Bến xe Bãi Cháy

Các tuyến đường của Bến xe Bãi Cháy

Tuyến đường Số chuyến

6 chuyến/ngày

9 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Bãi Cháy

 Trụ sở: QL279, Khu 1, P.Giếng Đáy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Xem bản đồ)