Người Quảng
Thứ 4, 21/02/2024

Bến xe Bờ Sông

 Địa chỉ: 397 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin Bến xe Bờ Sông

Các tuyến đường của Bến xe Bờ Sông

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Bờ Sông

 Trụ sở: 397 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)