Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Bến xe Cà Mau

 Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin Bến xe Cà Mau

Các tuyến đường của Bến xe Cà Mau

Tuyến đường Số chuyến

18 chuyến/ngày

10 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

21 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

5 chuyến/ngày

10 chuyến/ngày

6 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

6 chuyến/ngày

5 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

18 chuyến/ngày

8 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

12 chuyến/ngày

7 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

18 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

21 chuyến/ngày

21 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Cà Mau

 Trụ sở: Quốc Lộ 1A, Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Xem bản đồ)