Người Quảng
Thứ 7, 23/09/2023

Bến xe Cần Thơ

 Địa chỉ: 91 B, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Thông tin Bến xe Cần Thơ

Các tuyến đường của Bến xe Cần Thơ

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Cần Thơ

 Trụ sở: 91 B, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ (Xem bản đồ)