Người Quảng
Thứ 4, 21/02/2024

Bến xe Cầu Rào

 Địa chỉ: Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Thông tin Bến xe Cầu Rào

Các tuyến đường của Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

11 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

4 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (Xem bản đồ)