Người Quảng
Thứ 3, 30/11/2021

Bến xe Châu Đốc

 Địa chỉ: Quốc lộ 91, Châu Phú B, Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Thông tin Bến xe Châu Đốc

Các tuyến đường của Bến xe Châu Đốc

Tuyến đường Số chuyến

9 chuyến/ngày

21 chuyến/ngày

19 chuyến/ngày

5 chuyến/ngày

12 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

4 chuyến/ngày

40 chuyến/ngày

12 chuyến/ngày

4 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

19 chuyến/ngày

19 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Châu Đốc

 Trụ sở: Quốc lộ 91, Châu Phú B, Châu Đốc, Tỉnh An Giang (Xem bản đồ)