Người Quảng
Chủ Nhật, 23/01/2022

Bến xe Hà Giang

 Địa chỉ: Đường 19/5 - Phường Nguyễn Trãi, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Thông tin Bến xe Hà Giang

Các tuyến đường của Bến xe Hà Giang

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Hà Giang

 Trụ sở: Đường 19/5 - Phường Nguyễn Trãi, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang (Xem bản đồ)