Người Quảng
Thứ 4, 21/02/2024

Bến xe Hà Tĩnh

 Địa chỉ: Đường Hàm Nghi kéo dài, Bắc Thượng, Xã Thạch Đài, Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin Bến xe Hà Tĩnh

Các tuyến đường của Bến xe Hà Tĩnh

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

4 chuyến/ngày

4 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

3 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Hà Tĩnh

 Trụ sở: Đường Hàm Nghi kéo dài, Bắc Thượng, Xã Thạch Đài, Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh (Xem bản đồ)