Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Bến xe Hiệp Hòa

 Địa chỉ: 20 đường 19/5, Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin Bến xe Hiệp Hòa

Các tuyến đường của Bến xe Hiệp Hòa

Tuyến đường Số chuyến

2 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Hiệp Hòa

 Trụ sở: 20 đường 19/5, Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang (Xem bản đồ)