Người Quảng
Thứ 3, 30/11/2021

Bến xe huyện Bắc Hà

 Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Thông tin Bến xe huyện Bắc Hà

Các tuyến đường của Bến xe huyện Bắc Hà

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe huyện Bắc Hà

 Trụ sở: Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (Xem bản đồ)