Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Bến xe khách Yên Lập

 Địa chỉ: Xã Tân Long, Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin Bến xe khách Yên Lập

Các tuyến đường của Bến xe khách Yên Lập

Tuyến đường Số chuyến

3 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe khách Yên Lập

 Trụ sở: Xã Tân Long, Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ (Xem bản đồ)