Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Bến xe Kim Sơn

 Địa chỉ: Thị Trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Thông tin Bến xe Kim Sơn

Các tuyến đường của Bến xe Kim Sơn

Tuyến đường Số chuyến

4 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

7 chuyến/ngày

23 chuyến/ngày

5 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Kim Sơn

 Trụ sở: Thị Trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình (Xem bản đồ)