Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Bến xe Thanh Sơn

 Địa chỉ: Quốc lộ 32 - Thị Trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin Bến xe Thanh Sơn

Các tuyến đường của Bến xe Thanh Sơn

Tuyến đường Số chuyến

2 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Thanh Sơn

 Trụ sở: Quốc lộ 32 - Thị Trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ (Xem bản đồ)