Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Xe khách Bến xe Triều Dương đi Sài Gòn

  • Tuyến đường: Bến xe Triều Dương đi Sài Gòn
  • Loại xe: Phượng Hoàng
  • Số chuyến: 2 chuyến/ngày
  • Giá vé: 890.000đ
  • Giờ xuất bến:
  • Giờ đến dự kiến:
  • Nơi đi: Bến xe Triều Dương
  • Nơi đến: Sài Gòn
  • Số điện thoại đặt vé Bến xe Triều Dương

Lộ trình các tuyến đường Xe khách Bến xe Triều Dương

Số điện thoại đặt vé, gửi hàng Xe khách Bến xe Triều Dương đi Sài Gòn