Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Bến xe Vị Thanh

 Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường 5, Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Thông tin Bến xe Vị Thanh

Các tuyến đường của Bến xe Vị Thanh

Tuyến đường Số chuyến

2 chuyến/ngày

17 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

17 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Vị Thanh

 Trụ sở: Trần Hưng Đạo, Phường 5, Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang (Xem bản đồ)