Người Quảng
Thứ 2, 22/07/2024

Giá vé Bến xe Ba Hòn

 Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Xã Dương Hòa, Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin Bến xe Ba Hòn

Bảng giá vé chi tiết của Bến xe Ba Hòn

Tuyến đường Giá vé

180.000

Địa chỉ Bến xe Ba Hòn

 Trụ sở: Quốc Lộ 80, Xã Dương Hòa, Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang (Xem bản đồ)