Người Quảng
Thứ 4, 10/08/2022

Bến xe Đông Hà

 Địa chỉ: 425 Lê Duẩn, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin Bến xe Đông Hà

Các tuyến đường của Bến xe Đông Hà

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

2 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Đông Hà

 Trụ sở: 425 Lê Duẩn, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (Xem bản đồ)