Người Quảng
Thứ 2, 25/10/2021

Bến xe khách Quỳnh Nhai

 Địa chỉ: Thị trấn Phiêng Lanh, Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Thông tin Bến xe khách Quỳnh Nhai

Các tuyến đường của Bến xe khách Quỳnh Nhai

Tuyến đường Số chuyến

9 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

1 chuyến/ngày

9 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe khách Quỳnh Nhai

 Trụ sở: Thị trấn Phiêng Lanh, Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La (Xem bản đồ)