Người Quảng
Thứ 5, 13/06/2024

Bến xe Tây Sơn

 Địa chỉ: Quốc lộ 19, Phú Phong, Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin Bến xe Tây Sơn

Các tuyến đường của Bến xe Tây Sơn

Tuyến đường Số chuyến

1 chuyến/ngày

Địa chỉ Bến xe Tây Sơn

 Trụ sở: Quốc lộ 19, Phú Phong, Tây Sơn, Tỉnh Bình Định (Xem bản đồ)