Người Quảng
Thứ 4, 06/12/2023

Lịch phát sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 18/04
18/04/2019
00:55 Tạp chí quyền Anh - 01:20 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Sức Nặng Tình Thâm - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 03:45 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 17/04
17/04/2019
00:30 Chuyện 4 mùa - 01:30 Nhịp sống thể thao - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Sức Nặng Tình Thâm - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:00 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 16/04
16/04/2019
00:55 Yêu là cưới - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Xe và xu hướng - 02:30 Sức Nặng Tình Thâm - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 15/04
15/04/2019
00:05 Nhanh như chớp - 00:50 Phút giây cảnh giác - 01:30 Chiếu phim PT Việt Nam - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Xe và xu hướng - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 14/04
14/04/2019
00:15 Robot đại chiến - 00:40 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Mẹ Chồng Nàng Dâu - 02:30 Sức Nặng Tình Thâm - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Ca
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 13/04
13/04/2019
00:00 Chuyện Bốn Mùa - 01:00 Khỏe và đẹp - 01:25 Việt Nam tươi đẹp - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Tạp chí sức khỏe - 02:50 Sức Nặng Tình Thâm - 03:35 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 04:00 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 Chuyện Bốn Mùa - 01:00 Tạp chí bóng đá Đức - 01:30 Ngạc Nhiên Chưa - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Trả Em Kiếp Này - 03:45 Đồng hành hàng Việt - 04:10 Phỏng sinh học - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 Chuyện Bốn Mùa - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Kết nối không giới hạn - 01:50 Chiếu phim - 02:35 Sức khỏe cho mọi người - 02:50 Trả Em Kiếp Này - 03:30 Phóng sự - 03:40 Chuyện của phố - 04:00 Thú con trong vườn thú -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 10/04
10/04/2019
00:30 Chuyện Bốn Mùa - 01:30 Nhịp sống thể thao - 01:45 Bóng đá hôm nay - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Sống xanh - 03:00 Trả Em Kiếp Này - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:00 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 09/04
09/04/2019
00:00 Chuyện Bốn Mùa - 01:00 Nhịp đập thể thao - 01:30 Tài chính - Kinh doanh - 01:45 Chiếu phim - 02:30 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:45 Trả Em Kiếp Này - 03:30 Thời trang cuộc sống - 03:50 Khỏe đẹp hoàn hảo - 04:00 Du hành thành
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 Nhanh như chớp - 00:50 Phút giây cảnh giác - 01:10 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PT Việt Nam - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PT Việt Nam - 03:15 Xe và xu hướng - 03:40 Xu hướng và phong cách -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 07/04
07/04/2019
00:15 Robot đại chiến - 00:40 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Mẹ Chồng Nàng Dâu - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Ca
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 06/04
06/04/2019
00:50 Khỏe và đẹp - 01:20 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 05/04
05/04/2019
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:20 Ngạc Nhiên Chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Phỏng sinh học - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 Chuyện 4 mùa - 01:00 Tạp chí quyền Anh - 01:30 Kết nối không giới hạn - 01:40 Chiếu phim - 02:25 Sức khỏe cho mọi người - 02:40 Trả Em Kiếp Này - 03:25 Phóng sự - 03:35 Chuyện của phố - 03:50 Thú con trong vườn thú -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 03/04
03/04/2019
00:30 Chuyện Bốn Mùa - 01:30 Nhịp sống thể thao - 01:45 Bóng đá hôm nay - 02:00 Chiếu phim - 02:45 Cuộc sống quanh ta - 03:00 Trả Em Kiếp Này - 03:45 Kiến thức tiêu dùng - 04:00 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 02/04
02/04/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/04
Lịch phát sóng HTV7 ngày 01/04
01/04/2019
05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì ? Ở đâu ? - 06:15 Thảnh thơi vui sống - 06:30 60 Giây - 07:00 Thời trang cuộc sống - 07:20 Khỏe đẹp hoàn hảo - 07:30 Nụ cười ngày mới - 08:00 Kết nối không
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Robot đại chiến - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 30/03
30/03/2019
00:50 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Trả Em Kiếp Này - 03:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 29/03
29/03/2019
00:50 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Phỏng sinh học - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00 Mua gì
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 28/03
28/03/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 04:10 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 27/03
27/03/2019
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Bóng đá hôm nay - 01:45 Chiếu phim - 02:30 Sống xanh - 02:45 Chiếu phim - 03:30 Đi an toàn-Về hạnh phúc - 03:40 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 26/03
26/03/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 25/03
25/03/2019
00:50 Phút giây cảnh giác - 01:15 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Xe và xu hướng - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 Thế giới thể thao - 00:30 Cà phê cuối tuần - 01:00 Chuyện đó chuyện đây - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Nhật ký du hành của Joseph Rosendo - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Alo, phim nghe! - 03:40 Ranh giới trắng đen - 05:05 Thể dục Aerobic -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 23/03
23/03/2019
00:45 Khỏe và đẹp - 01:15 Việt Nam tươi đẹp - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí sức khỏe - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thám tử tình yêu - 03:45 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao -
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 22/03
22/03/2019
00:45 Tạp chí bóng đá Đức - 01:15 Ngạc nhiên chưa - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đồng hành hàng Việt - 03:45 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể thao - 06:00
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 21/03
21/03/2019
00:50 Tạp chí quyền Anh - 01:15 Kết nối không giới hạn - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Sức khỏe cho mọi người - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Phóng sự - 03:25 Chuyện của phố - 04:10 Thú con trong vườn thú - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 20/03
20/03/2019
00:15 Chuyện 4 mùa - 01:15 Nhịp sống thể thao - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Cuộc sống quanh ta - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Đi an toàn-Về hạnh phúc - 03:25 Chuyện đó chuyện đây - 03:50 Điểm dừng kế tiếp - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 19/03
19/03/2019
00:50 Nhịp đập thể thao - 01:15 Tài chính - Kinh doanh - 01:30 Chiếu phim - 02:15 Tạp chí bí quyết đẹp - 02:30 Chiếu phim - 03:15 Thời trang cuộc sống - 03:35 Khỏe đẹp hoàn hảo - 03:45 Du hành thành phố qua thời gian - 05:05 Thể
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV7 ngày 11/03
11/03/2019
00:50 Phút giây cảnh giác - 01:15 Ước mơ trong tầm tay - 01:30 Chiếu phim PTVN - 02:15 Trong thế giới xe - 02:30 Chiếu phim PTVN - 03:15 Xe và xu hướng - 03:40 Xu hướng và phong cách - 05:05 Thể dục Aerobic - 05:35 Nhật ký thể