Người Quảng
Thứ 5, 13/06/2024

Lịch phát sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/08
20/08/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.28 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí (Hết) -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/08
19/08/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Thăm lại vườn chim Bạc Liêu - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thành sao
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/08
18/08/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.26 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/08
17/08/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.25 - 03:45 Giải trí truyền hình: Duyên dáng Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/08
16/08/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.24 - 03:45 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/08
15/08/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.23 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/08
14/08/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.22 - 03:45 Giải trí truyền
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/08
13/08/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.21 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/08
12/08/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thành
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/08
11/08/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.20 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/08
10/08/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.19 - 03:45 Giải trí truyền hình: Duyên dáng Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 09/08
09/08/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.18 - 03:45 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 08/08
08/08/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.17 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát - Nhạc
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 07/08
07/08/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Thăm thủ phủ Đất Sen hồng - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.16 - 03:45 Giải trí truyền hình:
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/08
06/08/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.15 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/08
05/08/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Thăm thủ phủ Đất Sen hồng - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thành sao
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/08
04/08/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.14 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/08
03/08/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.13 - 03:45 Giải trí truyền hình: CKXH Tình Bolero 2019 (HẾT) - 05:30 Chuyên đề
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/08
02/08/2019
01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.12 - 03:45 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 2019 - 05:30 Phóng sự - 05:35 Chuyện hôm
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/08
Lịch phát sóng THVL1 ngày 01/08
01/08/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.11 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 31/07
31/07/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Vườn Chim Cái Nước - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.10 - 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/07
30/07/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.9 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/07
29/07/2019
01:30 Quyền năng phái đẹp - 01:50 Ký sự truyền hình: Vườn Chim Cái Nước - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thành sao 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/07
28/07/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.8 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/07
27/07/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.7 - 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh tế
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/07
26/07/2019
01:30 Thắp sáng niềm tin - 01:50 Đời sống pháp luật - 02:05 Phóng sự - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Ẩm thực nước ngoài - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.6 - 03:45 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 2019 - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/07
25/07/2019
01:30 Trái tim nhân ái - 01:50 Nông nghiệp bền vững - 02:05 Quốc phòng toàn dân - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.5 - 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát - Nhạc
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/07
24/07/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Ký sự truyền hình: Bên dòng Cái Mơn - 02:05 Nông thôn ngày nay - 02:20 Ẩm thực nước ngoài - 02:40 Thế giới động vật - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.4 - 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/07
23/07/2019
01:30 Ký sự pháp đình - 01:50 Xây dựng Đảng - 02:05 Chuyên đề kinh tế - 02:20 Thế giới giải trí - 02:40 Không gian xanh - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.3 - 03:45 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí - 05:30
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/07
22/07/2019
01:50 Ký sự truyền hình: Bên dòng Cái Mơn - 02:05 Nhịp sống đồng bằng - 02:20 Nhìn ra thế giới - 02:40 Thần tài gõ cửa - 03:10 Vợ tôi là số 1 - 03:45 Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thành sao 2019 - 05:30 Ký sự truyền hình: Bên
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/07
21/07/2019
01:30 Chuyến xe nhân ái - 01:50 Sức khỏe của bạn - 02:05 Chuyện hôm nay - 02:20 Tạp chí khoa học - 02:40 Nhìn ra thế giới - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.2 - 03:45 Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí 2019 -
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/07
Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/07
20/07/2019
01:30 Chuyện cảnh giác - 01:50 Chuyện hôm nay - 02:05 Phóng sự - 02:20 Thế giới động vật - 02:40 Thế giới giải trí - 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử - T.1 - 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2019 - 05:30 Chuyên đề kinh tế